Ventspils reiss, PSIA

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs
Iepirkumi

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Par iepirkuma „Izmaksu un ieguvumu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde”, identifikācijas Nr.VR2017/12-KF, uzvarētāju atzīta SIA “NK konsultācijas” ar iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un zemāko piedāvāto līgumcenu 5650.00 euro.

27.06.2017.

 


12.06.2017. veikti labojumi iepirkuma nolikumā:

 

1) precizēts nolikuma 11.6.2.punkts;

2) pievienots 12.3.1.punkts;

3) pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 19.06.2017

PSIA “Ventspils reiss” veic pirms iepirkuma tirgus izpēti (saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.5.punktu), lai pārliecinātos par paredzamās līgumcenas atbilstību tirgus piedāvājumam.

Iepirkums ir paredzēts sabiedriskā transporta elektroautobusu uzlādes staciju Ventspilī izveides būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības pakalpojumiem ar zemāk norādīto vispārīgo informāciju par paredzamo iepirkumu.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Pasūtītājs

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”

Juridiskā adrese

Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601, Latvija

Nodokļu reģistrācijas Nr.

40003333256

Projekta nosaukums, kura ietvaros veikta iepirkuma procedūra

Projekts “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros

Iepirkuma procedūras nosaukums

“Elektroautobusu uzlādes staciju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr.VR2017/14-KF

Iepirkuma priekšmets

Elektroautobusu uzlādes staciju izveides Ventspilī būvprojekta izstrāde un projektētāja uzraudzības pakalpojumi būvdarbu laikā projekta “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikācijuIepirkuma procedūras rezultāts

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

1 lapa no 3

Reklāmkarogs

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons