Ventspils reiss, PSIA

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs
Iepirkumi

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

PSIA “Ventspils reiss” veic pirms iepirkuma tirgus izpēti (saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 6.5.punktu), lai pārliecinātos par paredzamās līgumcenas atbilstību tirgus piedāvājumam.

Iepirkums ir paredzēts sabiedriskā transporta elektroautobusu uzlādes staciju Ventspilī izveides būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības pakalpojumiem ar zemāk norādīto vispārīgo informāciju par paredzamo iepirkumu.

Par iepirkuma „Izmaksu un ieguvumu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde”, identifikācijas Nr.VR2017/12-KF, uzvarētāju atzīta SIA “NK konsultācijas” ar iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un zemāko piedāvāto līgumcenu 5650.00 euro.

27.06.2017.

 


12.06.2017. veikti labojumi iepirkuma nolikumā:

 

1) precizēts nolikuma 11.6.2.punkts;

2) pievienots 12.3.1.punkts;

3) pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 19.06.2017

2 lapa no 2

Reklāmkarogs

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons