Ventspils reiss, PSIA

 • Palielinātais fonta izmērs
 • Noklusētais fonta izmērs
 • Samazinātais fonta izmērs

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģija 2016-2017

 

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi 2017. gadā

Virsmērķis

saglabāt savas pozīcijas un būt vienam no vadošajiem uzņēmumiem Latvijas pasažieru pārvadātāju vidū

 • turpināt nodrošināt iedzīvotāju tiesības uz brīvu un drošu pārvietošanos, saņemot tikai kvalitatīvu pakalpojumu;
 • kvalitatīvi un pilnā apjomā izpildīt pasūtītāju prasības atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un uzņēmuma devīzei “Braucam droši!”;
 • darbinieku un klientu lojalitātes līmeņa paaugstināšana.
 • pozitīva uzņēmuma publiskā tēla uzturēšana un pilnveidošana;
 • iesaistīšanās sabiedrības atbalsta pasākumos, kā arī to organizēšana.

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas galvenie virzieni 2017. gadā

 • organizēt darbu tā, lai veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu un nesamazinātos pasažieru plūsma, kas ir viens no priekšnoteikumiem braukšanas tarifa nepaaugstināšanai;
 • augstas kvalitātes sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana.

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību sasniedzamais rezultāts 2017. gadā

 • kvalitatīvs un pieejams pakalpojums, ko apliecina socioloģisko pētījumu rezultāti un iedzīvotāju atsauksmju analīzes rezultāti, kā arī saņemtās pateicības, atzinības un goda nosaukumi;
 • pozitīvs priekšstats par kapitālsabiedrību un tās sniegto pakalpojumu;
 • uzņēmuma atpazīstamība kā pasažieru pārvadātājam, kas nodrošina  Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošus, videi draudzīgus, drošus un komfortablus pasažieru pārvadājumus.

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi 2016. gadā


 • paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ventspils pilsētā;
 • sniegt pakalpojumu atbilstoši uzņēmuma devīzei „Braucam droši” un popularizēt drošību uz ielas un sabiedriskajā transportā;
 • veicināt sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu;
 • organizēt uzņēmuma darbu tā, lai noturētu sasniegto līmeni un būtu viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijas pasažieru pārvadātāju vidū
Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas galvenie virzieni 2016. gadā

 • pilnīgas un saprotamas informācijas savlaicīga nodrošināšana pasažieriem, pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, izmantojot populārākos informācijas avotus un bezmaksas informācijas izplatīšanu;
 • komunikācija ar medijiem, savlaicīgi izplatot preses relīzes un cita vieda aktuālo informāciju par kapitālsabiedrību un tās sniegto pakalpojumu;
 • komunikācija sabiedrību, īpaši – ar pasažieriem, izmantojot sociālos tīklus;
 • pozitīva publiskā tēla uzturēšana un pilnveidošana;
 • iesaistīšanās sabiedrības atbalsta pasākumos, kā arī to organizēšana;
 • socioloģisko pētījumu veikšana, analīze un rezultātu ieviešana praksē;
 • sadarbība ar citām organizācijām un uzņēmumiem (Ventspils pilsētas pašvaldību, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju, Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, Latvijas Lielo Pilsētu asociāciju u.c.), kā arī sadarbības partneriem dažādās jomās;
 • sadarbība ar LPPA, sponsoru piesaiste atbalstam 20.veselības spartakiādes organizēšanā;
 • labās prakses un citu līdzīgu uzņēmumu/pilsētu/radniecīgo asociāciju Latvijā un ārvalstīs pozitīvās pieredzes pārņemšana;
 • darbinieku un klientu lojalitātes līmeņa paaugstināšana

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību sasniedzamais rezultāts 2016. gadā


 • kvalitatīvs un pieejams pakalpojums, ko apliecina socioloģisko pētījumu rezultāti un iedzīvotāju atsauksmju analīzes rezultāti, kā arī saņemtās pateicības, atzinības un goda nosaukumi.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 aprīlis 2017 15:50  

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons