Ventspils reiss, PSIA

 • Palielinātais fonta izmērs
 • Noklusētais fonta izmērs
 • Samazinātais fonta izmērs

Biļešu cenas.

 

Biļešu cenas Ventspils pilsētas maršrutu autobusos

EUR 0,60

EUR 0,70

EUR 0,75

plkst.06.00-22.00

EUR 0,90

plkst. 22:00 - 06:00

Diferencēta maksa atkarībā no nobrauktā attāluma

EUR 0,60 (līdz Tārgalei) -  1,95 (līdz Priekšpiltenei)

Nr. 1; 1A; 2; 3; 3A; 3B; 3K; 4; 4A; 5; 6; 6A; 6B; 10

Nr.8, 8A,9

Nr.20, 21, 22, 23, 24

Nr.20, 21, 22, 23, 24

Nr.11, 11A un 12

Bērniem līdz 3 gadiem (ieskaitot) – bez maksas

Pirmskolas vecuma bērniem no 4 līdz 7 gadiem (ieskaitot) EUR 0,07

Atvieglojumi invalīdiem un bērniem ir spēkā  visos pilsētas maršrutos

 

Biļešu cenas sezonālajos maršrutu autobusos

Ventspils - Kurzeme

EUR0,90

Ventspils - Akmeņdziras

EUR1,20

 

Mēnešbiļetes

(iespējams izmantot tikai pilsētas maršrutu autobusos no Nr.1 līdz Nr.12)

Pilna mēnešbiļete

€ 33,00

Darba dienas mēnešbiļete

€ 26,40

Skolēnu mēnešbiļete (atlaide – 75% tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē).

€ 8,25

Studenta mēnešbiļete (atlaide – 50% tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem studentiem, kuri mācās klātienē koledžā vai pilna laika klātienē augstskolā , kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta).

€ 16,50

Mēnešbiļete ar 50% atlaidi - nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apjoms nepārsniedz EUR 266.76 mēnesī, nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

€ 16,50

Mēnešbiļete ar 90% atlaidi - nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem, kuru pensijas apjoms nepārsniedz  EUR 266.76 mēnesī  un kuri vecāki par 80 gadiem

€ 3,30

Mēnešbiļete ar 90%atlaidi - Ventspils pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā un augstskolu pilna laika studiju programmā

€ 3,30

Mēnešbiļete ar 90% atlaidi - pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšana (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni)i, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta

€ 3,30

Mēnešbiļete ar 50% atlaidi - Ventspils pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta

€ 16,50

 • Mēnešbiļetes pilsētas administratīvajā teritorijā var izmantot maršrutos : Nr.1, 1A, Nr.2, Nr.3, 3A, 3B, 3K, Nr.4, 4A, Nr.5, Nr.6, 6A, 6B, Nr.8, 8A, Nr.9, Nr.10.
 • Maršrutos Nr.11, 11A un Nr.12 mēnešbiļetes var izmantot Ventspils pilsētas robežās.
 • Izmantojot mēnešbiļeti, kas iegādāta ar braukšanas maksas atlaidēm, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 • Mēnešbiļešu tirdzniecība sākas iepriekšējā mēneša 20. datumā un beidzas 10.datumā (piemēram -  mēnešbiļeti maija mēnesim var iegādāties no 20.aprīļa līdz 10.maijam).
 • Mēnešbiļetes ar atlaidēm var iegādāties, uzrādot dokumentu, kas apliecina personas tiesības izmantot braukšanas maksas atlaides
 • Dokumentus, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļetes, izsniedz attiecīgā:
 • Ventspils pilsētas vispārizglītojošā skola;
 • Ventspils pilsētā esošā koledža vai augstskola;
 • Ventspils pilsētā esošā profesionālās izglītība iestāde;
 • Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests.

Sakaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 (Rīgā 2012.gada 28.augustā)„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”

 • pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete. Lai izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, pasažieris iegādājas braukšanas biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu– bagāžas biļeti;
 • pasažierim ir pienākums iegādāto biļeti saglabāt līdz brauciena beigām;
 • ja pasažieris braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī izmanto biļeti ar braukšanas maksas atvieglojumiem, pasažiera pienākums ir uzrādīt to pārbaudei kopā ar noteiktu dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumu.

Reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos bez maksas var pārvietoties

 • pirmsskolas vecuma bērni līdz 7 gadiem ieskaitot, bāreņi un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs;
 • I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu. Šie cilvēki bez maksas var pārvietoties arī sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos.

Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki bez maksas var pārvietoties sabiedriskajā transportā reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutā.

 
Reklāmkarogs

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons