Ventspils reiss, PSIA

 • Palielinātais fonta izmērs
 • Noklusētais fonta izmērs
 • Samazinātais fonta izmērs

Par mums

E-pasts Drukāt PDF

Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" ir kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību, ko 1997. gada 14. martā dibināja Ventspils pilsētas pašvaldība, kas ir 100% uzņēmuma īpašnieks.

UZŅĒMUMA GALVENIE DARBĪBAS  VEIDI
•    pasažieru pārvadājumi Ventspils pilsētā;
•    tālsatiksmes pasažieru pārvadājumi,
•    Ventspils autoostas apsaimniekošana;
•    vietējie un starptautiskie pasažieru pārvadājumi pēc pasūtījuma
•    Ventspils autoostas apsaimniekošana

Rūpējoties par pasažieru ērtībām un labsajūtu brauciena laikā,  kapitālsabiedrība iegādājas tikai jaunus autobusus, kas aprīkoti ar vismodernākajām drošības sistēmām. Uzņēmuma autobusu parku veido Vācijā ražoti MERCEDES BENZ un SETRA autobusiem. Gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutu autobusi ir pieejami cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

VĪZIJA

Ar drošu braucienu garantēt ne tikai patīkamu pārvietošanos, bet pārvērst to baudījumā

MISIJA

Nodrošināt Eiropas standartiem atbilstošus, drošus un komfortablus pasažieru pārvadājumus, lai pasažieris ne tikai izmantotu to atkārtoti, bet ieteiktu arī citiem

PAŠVALDĪBAS  SIA „VENTSPILS REISS”  MĒRĶI 2018- 2020. GADAM

1. Paaugstināt sniegtā pakalpojuma kvalitāti, turpinot pakāpenisku autobusu parka atjaunošanu un nodrošinot augstākā līmeņa videi draudzīgāka sabiedriskā transporta pakalpojumu un tai piemērotas infrastruktūras pieejamību Ventspils pilsētā.

2. Turpināt darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, atbilstoši pašvaldības SIA „Ventspils reiss” apstiprinātajam gada budžetam.

3. Izpildīt visas tās saistības, kuras uzņēmumam uzliek ieviestā vides procesu pārvaldības sistēma.

4. Veikt pasākumus darba vides un energoefektivitātes uzlabošanai

5. Organizējot darba procesus, rūpēties par darba vidi un nodrošināt tādus apstākļus, lai nepieļautu nevienu nelaimes gadījumu darba vietā.

 

UZŅĒMUMA PAMATVĒRTĪBAS

Drošība

Kvalitāte

Profesionāli un motivēti darbinieki

Atbildība

Attīstība un stabilitāte

KLIENTU APKALPOŠANAS PAMATPRINCIPI

Pieklājība - jebkurš darbinieks ir pieklājīgs un korekts gan attiecībās ar klientiem, gan kolēģiem;

Informācijas sniegšana -  katra darbinieks sniedz klientam pieprasīto informāciju pēc iespējas pilnīgāk, precīzāk un saprotamāk;

Atbildība - darbinieks veic savu darbu atbildīgi un ar pozitīvu attieksmi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sniegtu klienta vēlmēm atbilstošu apkalpošanu;

Privātuma aizsardzība – uzņēmums ievēro normatīvajos aktos noteiktās datu aizsardzības prasības; netiek pieļauta ne klientu, ne kolēģu, ne uzņēmumā notiekošā publiska apspriešana.

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Būt sociāli atbildīgam uzņēmumam nozīmē ievērot tās intereses, kuras var ietekmēt uzņēmuma darbību vai kuras ietekmē uzņēmuma darbība.

Korporatīvās sociālās atbildības pamatvērtības uzņēmumā:

drošība - uzņēmums atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju 2012.gadā un par 2.drošāko autoparku Latvijā.

No 2011. gada katru gadu rudenī notiek akcija „ „Ventspils reiss” tevi vienmēr pamanīs!”, kuras ietvaros pasažieris kopā ar braukšanas biļeti saņem atstarotāju;

atbildība - ar vārdu atbildība uzņēmumā saprot ne tikai atbildību pret īpašnieku, bet arī pret veicamo darbu, pasažieriem un darbiniekiem;

pilnveidošanās - mūžizglītība darbiniekiem, ko apliecina darbinieka amata aprakstā noteiktās tiesības un pienākumi, drošas un ekonomiskas braukšanas apmācība, regulāra autoparka atjaunošanas, investīcijas uzņēmuma infrastruktūrā.

PERSONĀLA POLITIKAS PAMATPRINCIPI:

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”  ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Ventspils  pilsētā un 2013.gadā atzīts par Labāko darba devēju Kurzemes reģionā. Uzņēmums nodrošina vairāk nekā 150 darba vietas.

Uzņēmuma prioritāte un veiksmes atslēga ir profesionāli darbinieki. Rūpējoties par saviem darbiniekiem, P SIA „Ventspils reiss” darbinieku apmācībai un kvalifikācijas paaugstināšanai pievērš ļoti lielu uzmanību.  Galvenie nosacījumi labam darba sniegumam, attīstības perspektīvai un ilgtspējai uzņēmumā ir:

 • harmoniskas attiecības starp vadību un tai pakļautajiem darbiniekiem - radīt ikvienā darbiniekā pozitīvu attieksmi pret savu darbu, rūpējoties gan par darba vidi, gan atalgojumu, gan izaugsmes iespējām;
 • ikviena darbinieka un pasažiera cilvēktiesību aizsardzība:
  • darbiniekiem tiek nodrošinātas tiesības uz labklājību – tiek piedāvāts darba tirgus prasībām un darbinieku novērtējumam un padarītajam atbilstošs atalgojums, sociālās garantijas, pabalsti,  darbinieku veselības un nelaimes apdrošināšana;
  • nodrošinot sieviešu un vīriešu līdztiesību  - personāla atlase tiek veikta nevis atbilstoši dzimumam, bet darbinieka profesionalitātei, spējām, zināšanām un prasmēm;
  • novēršot jauno māmiņu, jauno vecāku un personu ar invaliditāti diskrimināciju – zemās grīdas autobusi atvieglo pārvietošanos iespējas minētajām iedzīvotāju grupām; šīm grupām ir nodrošināta ērta iekļūšana arī uzņēmuma apsaimniekotajos objektos;
tiesības dzīvot labvēlīgā vidē – atjaunojot autobusu parku, veicot energoefiktivitātes pasākumus un dabas aizsardzības pasākumus, kapitālsabiedrība rūpējas par apkārtējās vides saglabāšanu.

SADARBĪBAS PARTNERI

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sociālo atbildību visas sabiedrības priekšā apliecina uzņēmuma dalība šādās organizācijās:

 1. Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA);
 2. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK);
 3. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

Veiksmīga sadarbība dažādu projektu ietvaros izveidojusies ar gan ar pašvaldības, gan nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Ventspils muzejiem, bibliotēku, skolām u.c.

 

Reklāmkarogs

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons