Ventspils reiss, PSIA

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs

Iedzīvotāji pozitīvāk vērtē informatīvo uzlīmju izvietošanu uz autobusiem

2016. gada novembra aptaujas rezultāti liecina, ka pašvaldības informatīvo uzlīmju izvietošanu uz pilsētas sabiedriskā transporta lielākā daļa iedzīvotāju jeb 79 %vērtē pozitīvi

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2016. gada novembra aptaujas dati liecina, ka īpaši pozitīvi pašvaldības krāsaino informatīvo uzlīmju izvietošanu uz pilsētas maršrutu autobusiem vērtē 30% un drīzāk pozitīvi 49% respondentu. Šis ir augstākais rādītājs trīs gadu laikā. Salīdzinot ar 2014. gadu, kad šādas uzlīmes tika izvietotas pirmo reizi, kopējais pozitīvo vērtējumu skaits ir pieaudzis par 10% un ir sasniedzis 79%.

To respondentu skaits, kas šādu uzlīmju izvietošanu vērtē negatīvi, trīs gadu laikā ir samazinājies par 37%. Kā viens no galvenajiem iemesliem negatīvajam vērtējumam tiek minēts tas, ka reklāmas aizsedz skatu uz ainavu. Pozitīvi vērtējams, ka šogad šādu viedokli iedzīvotāji pauduši salīdzinoši retāk nekā iepriekš. Lai situāciju uzlabotu un izvietotās uzlīmes netraucētu pasažieriem, tika nomainīts uzlīmju materiāls, un tagad tās tiek drukātas uz perforēta materiāla, kas labāk laiž cauri gaismu, kā arī reklāmas tiek izvietotas tā, lai pēc iespējas mazāk aizsegtu logus.

Īpaši pozitīvi vērtējams tas, ka neviens no aptaujātajiem šādu uzlīmju izvietošanu neuzskata pat nelietderīgi tērētu naudu, ko varētu izmantot citiem mērķiem.

Jautājumi par informatīvo uzlīmju izvietošanu uz pilsētas sabiedriskā transporta  aptaujā ir iekļauti no 2014.gada.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 17 februāris 2017 15:58
 

Autobusu kustības laikus pasažieri vērtē pozitīvi

2016. gada novembra aptaujas rezultāti liecina, ka pozitīvi novērtēts autobusu kursēšanas sākuma un beigu laiks, kā arī kustības intervāls. Minētos kritērijus pozitīvi vērtējuši gandrīz 80% respondentu

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2016. gada novembra aptaujas rezultāti sabiedriskā transporta jomā uzrādījuši pozitīvu tendenci ne tikai pakalpojuma kopvērtējumā, bet arī vairākos atsevišķos kritērijos, kas vistiešāk saistīti ar sabiedriskā transporta kustību pilsētā – ar intervāliem starp reisiem jeb kursēšanas biežumu, autobusu kursēšanas sākuma un beigu laikiem.

2016. gadā respondenti retāk nekā iepriekš norādīja uz neapmierinātību ar autobusu kursēšanas biežumu jeb intervālu, tas ir, starplaiku starp autobusiem, kursēšanas laiku atbilstību grafikam un tamlīdzīgi. Pozitīvu vērtējumu šajā jomā izteikuši vidēji 80% respondentu.

Ievērojami uzlabojies arī kursēšanas sākuma un beigu laika vērtējums. Novērtējot autobusu kustības sākuma laiku, pozitīvo atbilžu skaits no 67% 2015. gadā palielinājies līdz 78% 2016. gadā, bet, novērtējot autobusu kursēšanas beigu laiku, pozitīvo atbilžu skaits pieaudzis no 59% 2015. gadā līdz gandrīz 75 % 2016. gadā. Attiecībā uz kursēšanas sākuma un beigu laikiem laiku īpaši pozitīvi vērtējama arī pilnīgi neapmierināto skaita samazināšanās. Piemēram, attiecībā uz sākuma laiku, tas sarucis zem 1% robežas, kas ir absolūti labākais rādītājs laika posmā no 2003. gada. Līdzīgi tas ir arī ar beigu laiku – pilnīgi neapmierināto skaits šajā kritērijā pagājušajā gadā ir krities līdz 1.4%, kas ir zemākais rādītājs, salīdzinot gan ar 2015. gadu, kad pilnīgi neapmierināto bija 7,3%. Atsevišķos gados šis līmenis ir bijis vēl augstāks.

Lai sasniegtu šādus rezultātus, kapitālsabiedrība 2015. gada vasarā veica apjomīgu pasažieru aptauju tieši par to, kuros laikos un kuros maršrutos nepieciešams veikt izmaiņas. Rezultātā tika veiktas izmaiņas atsevišķu reisu kustības laikos, eksperimentālā kārtā tika pagarināts sabiedriskā transporta kursēšanas laiks vasaras periodā, tāpat kā iepriekšējos gados, tika nodrošināts papildus sabiedriskais transports masu pasākumu laikā. Ikdienā regulāri tiek sekots līdzi autobusu kursēšanas grafiku ievērošanai.

Jautājumi par sabiedrisko transportu Ventspils pilsētas domes un pētījumu centra SKDS iedzīvotāju aptaujās iekļauti no 2003. gada. Regulāri veiktās aptaujas ļauj sekot līdzi iedzīvotāju viedoklim ilgtermiņā, ļauj salīdzināt un izprast, kādi apstākļi ietekmē iedzīvotāju vērtējumu. Kopumā 2016. gadā domes darbu, nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus Ventspilī, 81% respondentu vērtējuši pozitīvi.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 14 februāris 2017 21:08
 

Apkopojot 2016.gada novembra aptaujas rezultātus, secināts, ka īpaši pozitīvi pasažieri šogad novērtējuši autobusu vadītāju braukšanas kultūru, apkalpošanas kultūru un maršrutu izvēli

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2016.gada novembra aptaujas rezultāti sabiedriskā transporta jomā ir ar pozitīvu tendenci. Par to liecina gan domes darba vērtējums sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā, ko pozitīvi vērtējuši 81% respondentu, gan arī pozitīvo vērtējumu pieaugums atsevišķos, tieši ar pakalpojumu saistītos kritērijos, ko vērtēja tie respondenti, kas pēdējā gada laikā izmantojuši sabiedrisko transportu.

Viens no nozīmīgākajiem kritērijiem vērtējumā ir autobusu vadītāju braukšanas kultūra, un 92% respondentu to vērtējuši pozitīvi. Īpaši pozitīvi par braukšanas kultūru izteikušies tie, kas ar autobusiem pārvietojas 2-3 reizes nedēļā – 94% pozitīvu vērtējumu. Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” regulāri starādā, lai uzlabotu braukšanas kultūru. Tiek veikta prakstiska un teorētiska apmācība gan tiem autobusu vadītājiem, kas jau strādā uzņēmumā, gan stažēšanās tiem autobusu vadītājiem,kas tikko uzsāk savas darba gaitas. Jau 10 gadus uzņēmums rīko Autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursu, kurā tiek pārbaudītas praktiskās braukšans iemaņas un teorētiskās zināšanas. Arī ikdienā tiek sekots līdzi braukšanas stilam, kā arī sapulcēs analizēti gan pozitīvie, gan negatīvie braukšanas kultūras piemēri.

2016. gadā 90% gadījumu respondenti pauduši apmierinātību ar apkalpošanas kultūru. Īpaši daudz apmierināto ir starp tiem respondentiem, kas ar sabiedrisko transportu pārvietojas 2-3 nedēļā – 93%. Par to, ka pasažieri ir vairāk apmierināti ar apkalpošanas kultūru, liecina arī saņemto atsauksmju skaits. 2016. gadā par šo tēmu saņemts uz pusi mazāk atsauksmju nekā 2015.gadā. Apkalpošanas kultūrai ikdienā seko līdzi uzņēmuma kontroles dienests, kā arī, pamatojoties uz saņemtajām sūdzībām un pateicībām, tiek veikts individuāls darbs ar autobusu vadītājiem.

Ar maršrutu izvēli kopumā apmierināti 83%, un vēl vairāk pozitīvo vērtējumu ir tiem, kas ar sabiedrisko transportu pārvietojas katru dienu – 91% . lai gan kardinālu izmaiņu Ventspils pilsētas maršrutos nav bijis, tomēr katru gadu, pamatojoties uz pasažieru priekšlikumiem, tiek ieviests kāds uzlabojums. Diemžēl ne vienmēr iespējams realizēt visus priekšlikumus, jo sabiedriskā transporta kustību nav iespējasm piemērot katra individuālajām vajadzībām, un jebkura jauna reisa vai maršruta atklāšanai nepieciešama iepriekšēja situācijas analīze, pasažieru plūsmas izpēte un ekonomiskais pamatojums.

 

Kontaktpersona:

A.Leimane  22013806

 

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 08 februāris 2017 10:43
 

Sabiedriskā transporta pakalpojumi 2017.gadā novērtēti atzinīgāk

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apkopojis 2016. gada novembra aptaujas, ko veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS,  rezultātus. Tie apliecina – sabiedriskā transporta jomā Ventspils pilsētā 2016. gadā vērojama apmierinātības līmeņa paaugstināšanās – kopumā 81% respondentu ar saņemto pakalpojumu ir apmierināti.

 

Pētījuma dati liecina, ka 2016. gadā iedzīvotāji biežāk nekā 2015. gadā norādījuši uz situācijas uzlabošanos sabiedriskā transporta jomā. Novērtējot Ventspils Domes darbu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā, 81% no visiem respondentiem atzinuši, ka ir ar to apmierināti. Jāatzīmē, ka šis ir augstākais rādītājs pēdējo 4 gadu laikā. No tiem 31% ir pilnībā apmierināti ar saņemto pakalpojumu, un tas ir visaugstākais pozitīvais vērtējums laika posmā no 2003. gada. Vēl augstāks apmierinātības līmenis ir starp tiem respondentiem, kas izmanto sabiedrisko transportu - pozitīvo vērtējumu skaits šajā respondentu grupā pieaudzis no 81% 2015. gadā līdz 89% aizvadītā gala nogalē.

Šādam rezultātam ir objektīvs skaidrojums. Tā kā kapitālsabiedrība regulāri atjauno autobusu parku, šobrīd pilsētas maršrutos kursē tikai zemās grīdas autobusi, kas ir ērti un pieejami dažādām pasažieru kategorijām. Tāpēc likumsakarīgi, ka ventspilnieki to novērtējuši pozitīvi.

Lai šādu rezultātu sasniegtu, uzņēmums ieguldījis lielu darbu gan autobusu vadītāju apmācībā, gan pasažieru viedokļa izzināšanā, izmantojot gan dažādas aptaujas, gan rūpīgi analizējot visas saņemtās atsauksmes. Rezultātā tapuši vairāki priekšlikumi, kas iesniegti pasūtītājam, šajā gadījumā Ventspils pilsētas domei, un pēc apstiprināšanas ieviesti. Piemēram, 2016. gada vasarā nedēļas nogalēs tika pagarināts autobusu kursēšanas laiks, lai būtu ērtāk apmeklēt dažādus pasākumus, kas notiek pilsētā, pagarināti arī atsevišķu sezonālo reisu kursēšanas termiņi, kā arī ziemas sezonā atklāts jauns maršruts uz Akmeņdzirām.

Kopumā pēdējā gada laikā apmierinātības līmenis ir pieaudzis par 10%, un tikai 6% respondentu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu palikuši neapmierināti. Tas nozīmē, ka tiks turpināts iesāktais darbs pasažieru vēlmju izzināšanā un izstrādāti jauni priekšlikumi situācijas uzlabošanai.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 07 februāris 2017 14:52
 


1 lapa no 40
Reklāmkarogs

Tuvākie autobusu reisi no Ventspils autoostas

2.Perons

3.Perons

4.Perons

5.Perons